Εταιρεια

Η εταιρία ENTHESYS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2013 και απαρτίζεται από ανθρώπους όπου η εμπειρία τους στον ιατρικό χώρο ξεπερνά τα 30 χρόνια.
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα των Ιατρικών Μηχανημάτων και Ιατρικών Αναλώσιμων είναι η εισαγωγή και διανομή στην Ελλάδα καινοτόμων προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας από μεγάλους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού καθώς και η εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξή τους από έμπειρους βιοΐατρικούς μηχανικούς.Προιοντα

MICROPORT

Η εταιρία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος νοσοκομειακού υλικού και αναλωσίμων του οίκου Microport.

http://www.microport.com

JOTEC GMBH

Η εταιρία μας είναι διανομέας του οίκου JOTEC GMBH σε αρτηριακά μοσχεύματα και ενδοαυλικά συστήματα αποκατάστασης θωρακικών και κοιλιακών ανευρυσμάτων.

UMBRA MEDICAL

Η εταιρία μας διαθέτει στην Ελλάδα αναλώσιμα υλικά αιμοδυναμικού εργαστηρίου του αμερικάνικου οίκου UMBRA MEDICAL